Укр
Напишіть нам в месенджер:

Інтернет магазин:
Пн-Нд 9:00 - 21:00

Угода користувача

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТМ «Week» (далі по тексту - «Продавець»), укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, розмістивши даний Договір публічної оферти (далі по тексту - «Договір») на офіційному інтернет-сайті Продавця https://ua.week.life/ (далі - «Інтернет-сайт», «Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору або оформлення замовлення, якщо передбачена відстрочка платежу, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1.3. Умови договору публічної оферти встановлюються однаковими для всіх Покупців, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення.

* «Інтернет-магазин» - засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди в мережі інтернет за адресою https://ua.week.life/

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Продавець» - ФОП Гринчук В.П. (Ідентифікаційний код юридичної особи 2866814617).

* «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару або анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Передоплата і накладений платіж

5.1. Оплата здійснюється наступними способами:

- відразу після оформлення замовлення за безготівковий розрахунок в гривнях, в тому числі з використання системи LiqPay;

- за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. Прі не надходження коштів на розрахунковий рахунок Покупця, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Здійснення оплати відповідно до умов даного Договору, але без виконання інших умов і / або без надання всіх відомостей, визначених Договором, не вважається прийняттям пропозиції укласти Договір (акцепт) і / або вважається не виконанням умов даного Договору, а оплата вважається неналежною і підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно чинного законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець зобов'язаний:

- передати у власність Покупця Товар згідно із замовленням, який оплачений Покупцем або за який Покупець зобов'язаний заплатити на умовах цього договору.

7.2. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати товар згідно із замовленням на умовах цього договору.

7.4. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за наступне:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначне невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різній колірній передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорний обставин), сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті & nbsp; https://ua.week.life/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів ТМ «Week» через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, відповідно до Політикою конфіденційності і Закону України« Про захист персональних даних ».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами даного договору і Політикою конфіденційності .

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Продавця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару з урахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію, укласти такий договір відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному п.1.2 цього Договору відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний шляхом повернення грошових коштів за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин «Week» на офіційному інтернет-сайті   https://ua.week.life/ має право, відповідно до законодавством України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.